BA

Welsh / Education

This course is available through Clearing.
Call free phone: +44 (0) 800 121 40 80

BA Welsh / Education Code QX53 Clearing places available – 0800 121 40 80

Apply Now

Key Facts

QX53
 • UCAS Tariff

  104 - 120

 • Course Length

  3 Year

Further details on entry requirements

Apply Now

Bydd y cwrs BA (Anrhydedd) Cymraeg ac Addysg yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau yn y Gymraeg ac astudio Llenyddiaeth Gymraeg ymhellach ochr yn ochr ag Addysg. Mae’r cynllun gradd hwn yn gyfuniad perffaith os ydych yn ystyried gyrfa ym myd addysg ynghyd â’r sgiliau cymwysedig a ddatblygir yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Wrth gwblhau’r radd hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gymwys i wneud cais am Hyfforddiant Athrawon Ôl-raddedig (TAR) Cynradd neu Uwchradd. Yn ogystal, os ydych wedi cyraedd y gofynion mynediad, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael cyfweliad ar gyfer cwrs Hyfforddiant Athrawon Ôl-raddedig (TAR) Cynradd neu Uwchradd yn Aberystwyth.

Student Satisfaction and Employability Results

92% overall satisfaction with Learning Resources for the subject of Education; 85% for the sector (NSS 2020).

Top 10 in the UK for Teaching Quality for the subject of Education (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

97.5% of our graduates were in work or further study within 6 months, after graduating. (HESA 2018*)

94% overall student satisfaction for the Department of Welsh and Celtic Studies (NSS 2020).

Top 5 in the UK for the subject of Celtic Studies (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

100% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Language graduates nationally (HESA 2018*)

Overview

Pam astudio Addysg a’r Gymraeg?

 • Cyfle i astudio modiwlau Addysg craidd a chyfuno elfennau damcaniaethol ac ymarferol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Cael eich dysgu gan bobl broffesiynol yn cynnwys athrawon, a chael darlithoedd hefyd gan brif ymchwilwyr yn y maes hwn.
 • Cyfle i wella eich gallu i gydweithio ag eraill.
 • Dysgu mewn amgylchedd eithriadol â chyfleusterau o’r radd flaenaf.
Our Staff

Undergraduate lecturers in the School of Education are either qualified to PhD standard or are experienced practitioners in their field. All teaching staff currently possess, or are working towards, a recognised teaching qualification.

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY11220 20
Children's Development And Learning * ED14520 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Llenyddiaeth Gymraeg: Cyfoes A Hanesyddol CY11520 20
The Learner And The Learning Environment * ED13820 20
Themau A Ffigurau Llen C.550-1900 CY11120 20
Trafod Y Byd Cyfoes Twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Health And Wellbeing In The Early Years ED14620 20
Key Skills For University * ED13620 20
Policies And Issues In Education * ED10120 20
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Language Development * ED14320 20
Numeracy And Literacy For All ED14220 20
Play And Learning:theory And Practice ED13720 20

Core

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Discourses Language And Education * ED22420 20
Education, Diversity And Equality ED20420 20
Literacy In Young Children * ED20220 20
Policies And Perspectives Of Learning Difference And Inclusion ED24520 20
Research Methods * ED20320 20
Safeguarding And Professional Practice * ED24320 20
Working With Children * ED20620 20

Core

  Module Name Module Code Credit Value
  Gloywi Iaith CY20120 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Children's Rights * ED30620 20
Communication * ED34720 20
Emotional And Social Development * ED34820 20
Major Dissertation * ED33640 40
Mathematical Development In The Early Years * ED30320 20
Special Educational Needs ED30420 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Cyfleoedd gyrfa:

 • Dysgu ac Addysg;
 • Darlledu;
 • Gofal Cymdeithasol;
 • Nyrsio;
 • Therapi lleferydd;
 • Marchnata a Chyfathrebu;
 • Llywodraeth Leol.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd yn y Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data;

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon; 

• gweithio’n annibynnol;

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn; 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig; 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth; 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb; 

• sgiliau technoleg gwybodaeth. 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol a phroffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Learning & Teaching

Beth fyddaf i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn y flwyddyn gyntaf:

 • Polisïau a materion cyfoes yn y byd addysg;
 • Datblygiad Plant;
 • Dysgu mewn plant ifanc;
 • Bydd pynciau’r ail flwyddyn yn cynnwys:
 • Seicoleg dysgu a meddwl;
 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael cyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Yn y drydedd flwyddyn gallech astudio:

 • Sut mae sgiliau dysgu yn cael eu cloriannu a’u hasesu. 
 • Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - Modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol.
Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - Siarad yw amcan y modiwl hwn. Cewch chi'r cyfle i ddatblygu'ch sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa.
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw – Modiwl llenyddiaeth sy’n cyflwyno rhyddiaith a barddoniaeth y ganrif hon.
Braslun o Hanes ein Llên – Modiwl llenyddiaeth sy’n rhoi blas ar brif elfennau hanes llenyddiaeth Gymraeg.
 • Yn yr ail flwyddyn byddwch chi'n dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch chi wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf a byddwch chi'n graddio gyda'r un cymhwyster.

Sut y byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg a ysgol Addysg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol
Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd, a bydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 104 - 120

A Levels BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Baccalaureate:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top