BA

Welsh / Education

BA Welsh / Education Code QX53 Attend an Open Day Attend an Open Day

Apply Now

You are viewing this course for September start 2022

The BA (Hons) course in Welsh and Education will enable you to develop your skills and competencies in Welsh and study Welsh Literature alongside Education. This degree course is the perfect combination if you are considering a career in the education sector together with the qualified skills that you will develop in the Department of Welsh and Celtic Studies.On successful completion of this degree, students will be eligible to apply for Initial Teacher Training (PGCE) - Primary or Secondary. Also, if you meet the requirements, you will be eligible for an interview for the PGCE Primary or Secondary in Aberystwyth.

Course Overview

Pam astudio Addysg a’r Gymraeg?

 • Cyfle i astudio modiwlau Addysg craidd a chyfuno elfennau damcaniaethol ac ymarferol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Cael eich dysgu gan bobl broffesiynol yn cynnwys athrawon, a chael darlithoedd hefyd gan brif ymchwilwyr yn y maes hwn.
 • Cyfle i wella eich gallu i gydweithio ag eraill.
 • Dysgu mewn amgylchedd eithriadol â chyfleusterau o’r radd flaenaf.


Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Undergraduate lecturers in the School of Education are either qualified to PhD standard or are experienced practitioners in their field. All teaching staff currently possess, or are working towards, a recognised teaching qualification.

Modules September start - 2022

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Children's Development and Learning ED14520 20
The Learner and the Learning Environment ED13820 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Health and Wellbeing in the Early Years ED14620 20
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Key Skills for University ED13620 20
Language Development ED14320 20
Numeracy and Literacy for All ED14220 20
Play and Learning:Theory and Practice ED13720 20
Policies and Issues in Education ED10120 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Psychology of Learning and Thinking ED20120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Discourses Language and Education ED22420 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Literacy in Young Children ED20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Research Methods ED20320 20
Safeguarding and Professional Practice ED24320 20
Working with Children ED20620 20

Core

Module Name Module Code Credit Value
Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills ED30120 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Children's Rights ED30620 20
Communication ED34720 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Major dissertation ED33640 40
Mathematical Development in the Early Years ED30320 20
Special Educational Needs ED30420 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Careers

Cyfleoedd gyrfa:

 • Dysgu ac Addysg;
 • Darlledu;
 • Gofal Cymdeithasol;
 • Nyrsio;
 • Therapi lleferydd;
 • Marchnata a Chyfathrebu;
 • Llywodraeth Leol.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd yn y Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data;

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon; 

• gweithio’n annibynnol;

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn; 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig; 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth; 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb; 

• sgiliau technoleg gwybodaeth. 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol a phroffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Course Content

Beth fyddaf i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn y flwyddyn gyntaf:

 • Polisïau a materion cyfoes yn y byd addysg;
 • Datblygiad Plant;
 • Dysgu mewn plant ifanc;
 • Bydd pynciau’r ail flwyddyn yn cynnwys:
 • Seicoleg dysgu a meddwl;
 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael cyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Yn y drydedd flwyddyn gallech astudio:

 • Sut mae sgiliau dysgu yn cael eu cloriannu a’u hasesu. 
 • Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - Modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol.
Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - Siarad yw amcan y modiwl hwn. Cewch chi'r cyfle i ddatblygu'ch sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa.
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw – Modiwl llenyddiaeth sy’n cyflwyno rhyddiaith a barddoniaeth y ganrif hon.
Braslun o Hanes ein Llên – Modiwl llenyddiaeth sy’n rhoi blas ar brif elfennau hanes llenyddiaeth Gymraeg.
 • Yn yr ail flwyddyn byddwch chi'n dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch chi wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf a byddwch chi'n graddio gyda'r un cymhwyster.

Sut y byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg a ysgol Addysg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd, a bydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 120 - 104

A Levels BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Baccalaureate:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

English Language Requirements:
See our Undergraduate English Language Requirements for this course. Pre-sessional English Programmes are also available for students who do not meet our English Language Requirements.

Country Specific Entry Requirements:
International students whose qualification is not listed on this page, can check our Country Specific Entry Requirements for further information.

The University welcomes undergraduate applications from students studying the Access to Higher Education Diploma or T-level qualifications, provided that relevant subject content and learning outcomes are met. We are not able to accept Access to Higher Education Diplomas or T-levels as a general qualification for every undergraduate degree course.
Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits and offers can vary. If you would like to check the eligibility of your qualifications before submitting an application, please contact the Undergraduate Admissions Office for advice and guidance.

Back to the top