BA

Modern History and Politics

BA Modern History and Politics Code VL1F Applicant Visiting Days Applicant Visiting Days

Apply Now

Key Facts

Code VL1F
 • Typical A-level offer

  BBB with B in any subject

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth a hanes diweddar gan osod astudiaeth syniadau a sefydliadau gwleidyddol yng nghyd-destun deall datblygiadau hanesyddol. Cyfuna’r cwrs arbenigedd gwyddonwyr gwleidyddol a haneswyr mewn cwrs sydd â strwythur integredig a fydd yn caniatáu dewis eang o fodiwlau i ti. Bydd y dysgu yn cael ei rannu rhwng Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Adran Hanes a Hanes Cymru ac mae gan y ddwy enw da am eu gwaith dysgu ac ymchwil yn eu meysydd perthnasol.

Student Satisfaction and Employability Results

Department of History and Welsh History: 91% student satisfaction (NSS 2018)

99% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Historical & Philosophical studies graduates nationally (HESA 2018*)

Top 10 in the UK for Teaching Quality and Student Experience for the subject of Politics (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

Department of International Politics: 95% student satisfaction (NSS 2018)

94% of our graduates were in work or further study within 6 months after graduating. (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn Aberystwyth?

 • Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cael ei hadnabod fel arweinydd yn y maes ledled y byd ac o safon ryngwladol ragorol, a ni yw’r gorau yng Nghymru o ran ein hymchwil arloesol. (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014) 
 • Fe’i dysgir mewn adran a sefydlwyd ym 1919 ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, a hi oedd yr adran gyntaf yn y byd i astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar lefel prifysgol. 
 • Mae’r darlithwyr sydd yn dysgu’r pwnc yn frwdfrydig, ac yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol, arloesol a deinamig i’n myfyrwyr. Rydym wedi derbyn clod uchel gan ein myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). 
 • Mae gennym lyfrgell hawlfraint ar y campws, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein cynllun Lleoliadau Seneddol uchel ei barch gydag Aelod Seneddol (Tŷ’r Cyffredin, San Steffan) neu AC (y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd). 
 • Gelli gyfrannu tuag at y cylchgrawn Gwleidyddiaeth Ryngwladol hynaf sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ym Mhrydain, sef ‘Interstate’, sydd â’i gartref yn yr Adran hon.
Our Staff

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Lecturers in the Department of International Politics are all research active and qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century IP28320 20
America At War: A Military History Of The United States IP26920 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer GQ23720 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War IQ24020 20
By The People: Us Politics. Past And Present IP24420 20
Capitalism And International Politics IQ22820 20
Contemporary Debates In The Social Sciences SA20120 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Gender And Sexuality In The Americas IQ22320 20
Global Inequality And World Politics IQ24120 20
Intelligence And International Security IP25620 20
International Politics And Global Development IP29220 20
International Relations: Perspectives And Debates * IP20120 20
Intervention And Statebuilding IQ20220 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Multiculturalism In Policy And Practice IQ23720 20
Nato: From Cold War To Hybrid War IP23320 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Political Theory * IP22220 20
Questions Of International Politics And Global Development IP26820 20
Religion And Politics In The Middle East IP29720 20
Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed GQ23420 20
Russia In World Politics: Propaganda, Strategic Narrative And Soft Power IQ24820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Brics In World Politics IQ20320 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies IQ22420 20
The Long Shadow Of The Second World War IP22720 20
The Making Of National Security Policy IP23720 20
Total War, Total Peace IQ23420 20
War, Politics And Strategy IP20320 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH23420 20
East And West In The Age Of Crusades, C. 1050-c.1250 HY25120 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY29120 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
Medieval London: National Capital, International City HY28020 20
Oral History: The Past In The Present HY22520 20
Researching With Letters And Diaries HY22620 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY24420 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Great Divergence: Europe And Asia, C.1300-c.1800 HY26320 20
The Ottoman Empire And Early Modern Travel Writing HY22220 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
Women And Gender In Britain, C.1800-1950 HY26820 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
America At War: A Military History Of The United States IP36920 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer GQ33720 20
Capitalism And International Politics IQ32820 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Multiculturalism In Policy And Practice IQ33720 20
Nato: From Cold War To Hybrid War IP33320 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ33920 20
Religion And Politics In The Middle East IP39720 20
Russia In World Politics: Propaganda, Strategic Narrative And Soft Power IQ34820 20
The Brics In World Politics IQ30320 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies IQ32420 20
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century IP38320 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War IQ34020 20
By The People: Us Politics. Past And Present IP34420 20
Gender And Sexuality In Latin America IQ32320 20
Global Inequality And World Politics IQ34120 20
Intervention And Statebuilding IQ30220 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Questions Of International Politics And Global Development IP36820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin IQ34920 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Long Shadow Of The Second World War IP32720 20
The Making Of National Security Policy IP33720 20
Total War, Total Peace IQ33420 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 HY36920 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420 20
East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY38420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY37520 20
Medieval London: National Capital, International City HY38020 20
Science, Religion And Magic HY38620 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The Great Divergence: Europe And Asia, C.1300-c.1800 HY36320 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY37320 20
Women And Gender In Britain, C.1800-1950 HY37920 20

Core

Employability

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg;
 • Y Gyfraith;
 • Archifwyr;
 • Cyhoeddwyr;
 • Gwleidyddion;
 • Gweision Sifil;
 • Y Cyfryngau;
 • Y Lluoedd Arfog;
 • Entrepreneuriaid.

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw;
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol;
 • Dr Joanne Cayford, BBC;
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel;
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Teaching & Learning

Beth fyddi di’n ei ddysgu?
Mae modiwlau craidd y radd hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil sylfaenol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o faterion hanesyddiaethol, a materion a syniadaethau craidd gwleidyddiaeth. 

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n darganfod:

 • Sgiliau astudio hanes;
 • Dulliau a chyfnodau newydd;
 • Y gwaith diweddar mwyaf cyffrous ym meysydd hanes a gwleidyddiaeth.

Yn dy ail flwyddyn byddi’n archwilio:

 • Dulliau hanesyddol (Sut mae disgyblaeth hanes wedi newid dros amser, o ran ei hystyr, ei dulliau a'i hysgrifennu);
 • Theori Wleidyddol;
 • Moderniaeth Gynnar yn Ewrop;
 • Rhyfel a chymdeithas mewn hanes.

Yn dy drydedd flwyddyn byddi’n astudio:

 • Y Gymru Ramantaidd;
 • Rhywedd mewn hanes;
 • Cymdeithas Prydain a’r Chwildro Ffrengig;
 • Napoleon;
 • Prydain yn Rhyfela;
 • Y Trydydd Reich;
 • Rhyfel Fietnam;
 • Defod , Brenhiniaeth a Phŵer yn Lloegr Angywaidd a Normanaidd.

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

 • Ar y cwrs hwn byddi’n cael dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Yn y darlithoedd cyflwynir pwnc a thrafodir materion allweddol, ac mewn seminarau byddi’n ymuno â grŵp llai o fyfyrwyr er mwyn trafod yn fwy anffurfiol a dadansoddi pwnc mewn mwy o ddyfnder. Bydd seminarau felly yn ffordd wych i ti roi dy syniadau dy hun ar brawf a thrafod dy brofiadau dy hun, yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau dy gyd-fyfyrwyr.
 • Mae’r ddwy Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymryd rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau fydd yn digwydd. Mae’r nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar yn golygu y byddi’n derbyn llawer o sylw gan y darlithwyr.
 • Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan dy ddarlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, a bydd seminarau yn gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

Tiwtor Personol

 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Discover More

Typical Entry Requirements

A Levels BBB with B in any subject

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Baccalaureate:
28 points overall

European Baccalaureate:
70-75% overall

The University operates an inclusive admissions policy and our offers can vary. Please refer to our country-specific pages for details of the international qualifications we accept. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top