BA

Modern History and Politics

BA Modern History and Politics Code VL1F Applicant Visiting Days Applicant Visiting Days

Apply Now

Key Facts

Code VL1F
 • UCAS Tariff

  96 - 120

 • Course Length

  3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth a hanes diweddar gan osod astudiaeth syniadau a sefydliadau gwleidyddol yng nghyd-destun deall datblygiadau hanesyddol. Cyfuna’r cwrs arbenigedd gwyddonwyr gwleidyddol a haneswyr mewn cwrs sydd â strwythur integredig a fydd yn caniatáu dewis eang o fodiwlau i ti. Bydd y dysgu yn cael ei rannu rhwng Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Adran Hanes a Hanes Cymru ac mae gan y ddwy enw da am eu gwaith dysgu ac ymchwil yn eu meysydd perthnasol.

Student Satisfaction and Employability Results

96% overall student satisfaction for the Department of History and Welsh History. (NSS 2019)

99% of our graduates were in work or further study within 6 months, 6% more than Historical & Philosophical studies graduates nationally (HESA 2018*)

Top 10 in the UK for Teaching Quality and Student Experience for the subject of Politics (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019)

91% overall satisfaction for the subject of Politics; 85% for the sector. (NSS 2019)

94% of our graduates were in work or further study within 6 months after graduating. (HESA 2018*)

Overview

Pam Astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern yn Aberystwyth?

 • Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cael ei hadnabod fel arweinydd yn y maes ledled y byd ac o safon ryngwladol ragorol, a ni yw’r gorau yng Nghymru o ran ein hymchwil arloesol. (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014) 
 • Fe’i dysgir mewn adran a sefydlwyd ym 1919 ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, a hi oedd yr adran gyntaf yn y byd i astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar lefel prifysgol. 
 • Mae’r darlithwyr sydd yn dysgu’r pwnc yn frwdfrydig, ac yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol, arloesol a deinamig i’n myfyrwyr. Rydym wedi derbyn clod uchel gan ein myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). 
 • Mae gennym lyfrgell hawlfraint ar y campws, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein cynllun Lleoliadau Seneddol uchel ei barch gydag Aelod Seneddol (Tŷ’r Cyffredin, San Steffan) neu AC (y Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd). 
 • Gelli gyfrannu tuag at y cylchgrawn Gwleidyddiaeth Ryngwladol hynaf sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ym Mhrydain, sef ‘Interstate’, sydd â’i gartref yn yr Adran hon.
Our Staff

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Lecturers in the Department of International Politics are all research active and qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Core

Module Name Module Code Credit Value
Exploring The International 1: Central Concepts And Core Skills * IP12420 20
Politics In The 21st Century * IP12920 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
Behind The Headlines * IP12620 20
Europe And The World, 1000-2000 HY12420 20
Exploring The International 2: Global Challenges * IP12520 20
Medieval And Early Modern Britain And Europe, 1000-1800 HY11420 20
People, Power And Identity: Wales 1200-1999 WH11720 20
The Making Of The Modern World: War Peace And Revolution Since 1789 IP12820 20
The Modern World, 1789 To The Present HY11820 20
War, Strategy And Intelligence * IP10320 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Core

Module Name Module Code Credit Value
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20

Options

Module Name Module Code Credit Value
A Century Of Conflict: Global Warfare 1918–2018 IQ25920 20
Between Revolution And Reform: China Since 1800 HY28520 20
Britain And Ireland: War, Politics And Security From The Act Of Union To The 21st Century IP28820 20
Churchill’s Wars: From The Age Of Empire To The Cold War IQ25820 20
Contemporary Civil-military Relations: Critical And Comparative Approaches IQ25420 20
Contemporary Us Foreign Policy IQ22220 20
Crime And Daily Life In Early Modern England And Wales HY22320 20
Culture, Society And The Victorians HY29320 20
Economic Diplomacy And Leadership IQ24320 20
European Security In 21st Century IP23620 20
Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY24620 20
From Poor Law To Welfare State: Poverty And Welfare In Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Germany Since 1945 HY29620 20
Global Inequality And World Politics IQ24120 20
Global Politics And The Refugee Regime IQ25520 20
History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz' HY23420 20
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
International Politics And Global Development IP29220 20
International Relations: Perspectives And Debates * IP20120 20
Interpreting The Contemporary Heritage Of The British Isles, 1960-1980 HY20220 20
Kingship And Political Culture In High Medieval England And Norway, 1066-1263 HY22120 20
Knighthood And Chivalry In High Medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Military History Campaign Study Research Paper IQ25320 20
Modern Japan: From Samurai To Salary Men HY29820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH24420 20
Nationalism In Theory And Practice * IP29920 20
Political Theory IP22220 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian Security In The 21st Century IP21820 20
Spies At War IQ21320 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics IQ25120 20
The Arab-israeli Wars IP21320 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ25220 20
The European Reformation HY26520 20
Wales Under The Tudors * WH23520 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women And Global Development IP29620 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Options

Module Name Module Code Credit Value
A Century Of Conflict: Global Warfare 1918-2018 IQ35920 20
Between Revolution And Reform: China Since 1800 HY38520 20
Britain And Ireland: War, Politics And Security From The Act Of Union To The 21st Century IP38820 20
Churchill’s Wars: From The Age Of Empire To The Cold War IQ35820 20
Contemporary Civil-military Relations: Critical And Comparative Approaches IQ35420 20
Contemporary Us Foreign Policy IQ32220 20
Culture, Society And The Victorians HY39320 20
Dissertation * IP30040 40
Economic Diplomacy And Leadership IQ34320 20
European Security In The 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation And Trust In World Politics IQ32920 20
From Poor Law To Welfare State: Poverty And Welfare In Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Germany Since 1945 HY39620 20
Global Inequality And World Politics IQ34120 20
Global Politics And The Refugee Regime IQ35520 20
High Medieval Europe, C.950-c.1250 HY32120 20
Knighthood And Chivalry In High Medieval England, 1066-1300 HY30420 20
Modern Japan: From Samurai To Salary Men HY39820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH34420 20
Nationalism In Theory And Practice * IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian Security In The 21st Century IP31820 20
Spies At War IQ31320 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ35220 20
The European Reformation HY36520 20
Wales Under The Tudors * WH33520 20
War Crimes IQ35720 20
Women And Global Development IP39620 20

* Also available partially or entirely through the medium of Welsh

Employability

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg;
 • Y Gyfraith;
 • Archifwyr;
 • Cyhoeddwyr;
 • Gwleidyddion;
 • Gweision Sifil;
 • Y Cyfryngau;
 • Y Lluoedd Arfog;
 • Entrepreneuriaid.

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw;
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol;
 • Dr Joanne Cayford, BBC;
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel;
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Teaching & Learning

Beth fyddi di’n ei ddysgu?
Mae modiwlau craidd y radd hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil sylfaenol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o faterion hanesyddiaethol, a materion a syniadaethau craidd gwleidyddiaeth. 

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n darganfod:

 • Sgiliau astudio hanes;
 • Dulliau a chyfnodau newydd;
 • Y gwaith diweddar mwyaf cyffrous ym meysydd hanes a gwleidyddiaeth.

Yn dy ail flwyddyn byddi’n archwilio:

 • Dulliau hanesyddol (Sut mae disgyblaeth hanes wedi newid dros amser, o ran ei hystyr, ei dulliau a'i hysgrifennu);
 • Theori Wleidyddol;
 • Moderniaeth Gynnar yn Ewrop;
 • Rhyfel a chymdeithas mewn hanes.

Yn dy drydedd flwyddyn byddi’n astudio:

 • Y Gymru Ramantaidd;
 • Rhywedd mewn hanes;
 • Cymdeithas Prydain a’r Chwildro Ffrengig;
 • Napoleon;
 • Prydain yn Rhyfela;
 • Y Trydydd Reich;
 • Rhyfel Fietnam;
 • Defod , Brenhiniaeth a Phŵer yn Lloegr Angywaidd a Normanaidd.

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

 • Ar y cwrs hwn byddi’n cael dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Yn y darlithoedd cyflwynir pwnc a thrafodir materion allweddol, ac mewn seminarau byddi’n ymuno â grŵp llai o fyfyrwyr er mwyn trafod yn fwy anffurfiol a dadansoddi pwnc mewn mwy o ddyfnder. Bydd seminarau felly yn ffordd wych i ti roi dy syniadau dy hun ar brawf a thrafod dy brofiadau dy hun, yn ogystal â rhannu profiadau a syniadau dy gyd-fyfyrwyr.
 • Mae’r ddwy Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymryd rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau fydd yn digwydd. Mae’r nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar yn golygu y byddi’n derbyn llawer o sylw gan y darlithwyr.
 • Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan dy ddarlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, a bydd seminarau yn gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

Tiwtor Personol

 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Typical Entry Requirements

UCAS Tariff 96 - 120

A Levels BBB-CCC

GCSE requirements (minimum grade C/4):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DDM-MMM

International Baccalaureate:
30-26

European Baccalaureate:
75%-65% overall

The University welcomes applications from students studying the Access to Higher Education Diploma. Our inclusive admissions policy values breadth as well as depth of study. Applicants are selected on their own individual merits, and offers can vary. If you are studying a qualification not listed on this page, please get in touch with the Undergraduate Admissions Office for further advice. Details about the country-specific qualifications the University accepts can be found on our country-specific pages. For further information, contact ug-admissions@aber.ac.uk

Back to the top