PGCE

Primary (3-11)

You are viewing this course for September start 2022


Typical Entry Requirements

Entry Requirements Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn unrhyw bwnc

English Language Requirements Sylwch fod hwn yn gwrs cant y cant trwy gyfrwng y Gymraeg

Other Requirements TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd, a Gradd C TGAU mewn Gwyddoniaeth. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Back to the top

Key Facts

Course Details


Course Content