MA

Professional Translation Studies

Key Facts

Course Code Q596
  • Qualification

    MA

  • Typical Course Length

    1 Year

Apply Now

Mae'r cwrs MA Astudiaethau Proffesiynol, a gyllidir gan y Coleg CYmraeg Cenedlaethol, yn gynllun uwchraddedig cenedlaethol a arweinir ac a ddysgir yn bennaf gan Brifysgol Aberystwyth. Mae hefyd yn cynnwys elfen gydweithrediadol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy'n darparu ac yn dysgu'r modiwlau dehongli opsiynol. 

Course Details

Mae'r cynllun astudio hwn yn addas i unrhyw un sy'n dymuno datlbygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol neu unrhyw un sydd a diddordeb mewn dilyn llwybr at ymchwil doethurol (PhD). Mae'r cynllun yn cyfuno modiwlau a gaiff eu dysgu gan arbenigwyr gyda chyfleoedd am leoliad gwaith ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn sector cyfieithu Cymru. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i astudio damacaniaeth a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal a swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. 

Mae'r meysydd posbl yn cynnwys cyfieithu cyffredinol, deddfwriaethol ac arbenigol, cyfieithu technolegol, cyfieithu rhyngwladol a chreadigol, a chyfieithu ar y pryd (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), a phrosiect ymchwil. 

Modules

Employability

Mae cyfleoedd arbenigol yn Aberystwyth i fyfyrwyr Astudiaethau Cyfieithu Professiynol yn cynnwys: 

  • Astudio cynnlun a gefnogir gan y Consortiwm Cenedlaethol sy'n cynnwys prif gyflogwyr y sector cyfieithu yng Nghymru, gan cynnwys adrannau cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol CYmru, yn ogystal ag aelodau o'r sector prefiat a gwirfoddol; 
  • Lleoliad profiad gwiath gwerthfawr, a chyngor ac adborth gan gwmnïau cyfieithu blaenllaw a chyfieithwyr annibynnol; 
  • Cyfleoedd rhwydweithio gyda chyfolgwyr i hybu rhagolygon am swydd. 

Student Views

"Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yhn gallu dysgu sgiliau a chrefft cyfieithu drwy wneud tasgau a osodir i ni, a chael cyfle i fynd ar brofiad gwiath estynedig. Mae elfen o draethodau, wrth gwrs, on drwy gyfieithu'n gyson dwi'n teimlo mod i'n cael cyfle i ddysgu a gwella bob wythnos. 

Mae'r cwrs wedi rhoi cyfle i mi ailhyfforddi a newid gyrfa ar ôl gweithio am ugain mlynedd mewn un maes, ac ennill cymhwyster fydd o fantais wrth i mi chwilio am waith." Nia Jones, Myfyrwraig.