MA

Professional Translation Studies

Key Facts

Course Code Q596
  • Qualification

    MA

  • Typical Course Length

    1 Year

Apply Now

Mae'r cwrs MA Astudiaethau Proffesiynol, a gyllidir gan y Coleg CYmraeg Cenedlaethol, yn gynllun uwchraddedig cenedlaethol a arweinir ac a ddysgir yn bennaf gan Brifysgol Aberystwyth. Mae hefyd yn cynnwys elfen gydweithrediadol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy'n darparu ac yn dysgu'r modiwlau dehongli opsiynol. 

Course Details

Mae'r cynllun astudio hwn yn addas i unrhyw un sy'n dymuno datlbygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol neu unrhyw un sydd a diddordeb mewn dilyn llwybr at ymchwil doethurol (PhD). Mae'r cynllun yn cyfuno modiwlau a gaiff eu dysgu gan arbenigwyr gyda chyfleoedd am leoliad gwaith ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn sector cyfieithu Cymru. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i astudio damacaniaeth a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal a swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. 

Mae'r meysydd posbl yn cynnwys cyfieithu cyffredinol, deddfwriaethol ac arbenigol, cyfieithu technolegol, cyfieithu rhyngwladol a chreadigol, a chyfieithu ar y pryd (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), a phrosiect ymchwil. 

Modules

Core

Module Name Module Code Credit Value
Prosiect Estynedig CYM5960 60

Options

Module Name Module Code Credit Value
Prosiect Arbenigol CYM5620 20

Employability

Mae cyfleoedd arbenigol yn Aberystwyth i fyfyrwyr Astudiaethau Cyfieithu Professiynol yn cynnwys: 

  • Astudio cynnlun a gefnogir gan y Consortiwm Cenedlaethol sy'n cynnwys prif gyflogwyr y sector cyfieithu yng Nghymru, gan cynnwys adrannau cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol CYmru, yn ogystal ag aelodau o'r sector prefiat a gwirfoddol; 
  • Lleoliad profiad gwiath gwerthfawr, a chyngor ac adborth gan gwmnïau cyfieithu blaenllaw a chyfieithwyr annibynnol; 
  • Cyfleoedd rhwydweithio gyda chyfolgwyr i hybu rhagolygon am swydd. 

Student Views

"Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yhn gallu dysgu sgiliau a chrefft cyfieithu drwy wneud tasgau a osodir i ni, a chael cyfle i fynd ar brofiad gwiath estynedig. Mae elfen o draethodau, wrth gwrs, on drwy gyfieithu'n gyson dwi'n teimlo mod i'n cael cyfle i ddysgu a gwella bob wythnos. 

Mae'r cwrs wedi rhoi cyfle i mi ailhyfforddi a newid gyrfa ar ôl gweithio am ugain mlynedd mewn un maes, ac ennill cymhwyster fydd o fantais wrth i mi chwilio am waith." Nia Jones, Myfyrwraig.