BA

Welsh / Education

Key Facts

Code QX53
  • Typical A-level offer

    BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Mae cyfuno’ch astudiaethau yn y ffordd arbennig hon ar draws dau faes yn cynnig pob math o gyfleoedd a phosibiliadau o safbwynt cyflogadwyedd tra’n achub ar gyfle i arbenigo mewn maes penodol. Rhan o waith Adran y Gymraeg yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn y Gymraeg yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. At hynny bydd astudio ar y cyd â’r Adran Addysg yn rhoi cyfle i ychwanegu dimensiwn arall ac o ganlyniad yn ehangu ymhellach dy gyfleoedd o ran swyddi yn y dyfodol. Mae ein safonau’n uchel ac rydyn ni’n cynnig cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd trwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni byddi’n cael dewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n cwmpasu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Top 20 in the UK for student satisfaction in the subject area of Education (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of Education and Lifelong Learning: 95% student satisfaction (NSS 2016)

95% of undergraduates from the Department of Education who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Course Content
  • Employability
  • Teaching, Learning and Assessment

Overview

Pam Astudio Cymraeg yn Aberystwyth?

Ers sefydlu’r Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. Does dim syndod bod y radd sengl Gymraeg yn Aberystwyth yn parhau i fod mor boblogaidd - Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw’r Adran hynaf a’r fwyaf o’i bath yn y byd.

Darperir y cwrs hwn ar y cyd gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Byddwch yn elwa o fod yn yr amgylchedd dysgu ac addysgu diweddaraf, arbenigedd ein staff profiadol, a’r partneriaethau mae’r Ysgol Addysg yn eu cynnal â chymunedau, ysgolion ac awdurdodau ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Undergraduate lecturers in the School of Education and Lifelong Learning are either qualified to PhD standard or are experienced practitioners in their field. All teaching staff currently possess, or are working towards, a recognised teaching qualification.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110
Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300
Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210
Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310
Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Llenyddiaeth O 1900 Hyd Heddiw CY10610

Cymraeg Ysgrifenedig 1 CY10710

Semester 2

Braslun O Hanes Ein Llên CY10510

Cymraeg Ysgrifenedig 2 CY10810

Year 1 Options Rhaid i bob myfyrwir ail iaith astudio CY12810 a CY12910

Semester 1

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg I CY12810

Semester 2

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg Ii CY12910

Year 1 Options Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY12510

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY12610

Year 1 Options EDUCATION CORE MODULES (60 CREDITS). You must take either the ED (English) or the AD (Cymraeg) modules

Semester 1

Polisiau A Materion Mewn Addysg AD10120

Policies And Issues In Education ED10120

Semester 2

Plant Ifainc Yn Dysgu AD11320

Datblygiad Plant AD19220

Child Development ED10220

Young Children Learning ED11320

Year 1 Options EDUCATION OPTIONAL MODULES (20 CREDITS).You can take up to 20 credits from the following modules, please choose either ED (English ) or AD (Cymraeg).

Semester 1

Sgiliau Allweddol I Brifysgol AD13620

Early Years Provision: Principles And Practice ED10620

Key Skills For University ED13620

Semester 2

Play And Learning:theory And Practice ED13720

Year 2 Options Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Year 2 Options Mae Cymraeg Llyfr a Llafar yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaithyn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY20210

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY20310

Year 2 Options CORE MODULE (20 CREDITS). You must take either ED or AD module

Semester 1

Seicoleg Dysgu A Meddwl AD20120

Psychology Of Learning And Thinking ED20120

Year 2 Options OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years, from:

Semester 1

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc AD20220

Literacy In Young Children ED20220

Cultural Diversity In Education ED20420

Working With Children ED20600

Discourses Language And Education ED22420

Semester 2

Dulliau Ymchwil AD20320

Research Methods ED20320

Bilingual Education ED20520

Working With Children ED20620

Making Sense Of The Curriculum ED20820

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Final Year Options Mae'r modiwl yma yn orfodol yn y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr Ail Iaith.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Final Year Options CORE MODULE (20 CREDITS). You must take either ED or AD module

Semester 1

Gwerthuso Ac Adlewyrchu Ar Sgiliau Dysgu Yn Gritigol AD30120

Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills ED30120

Final Year Options Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1

Traethawd Estynedig CY35100

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35600

Semester 2

Traethawd Estynedig CY35120

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35620

Final Year Options OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years. You must only take either the AD or the ED module

Semester 1

Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar AD30320

Traethawd Hir AD33600

Mathematical Development In The Early Years ED30320

Health And Education ED30500

Major Dissertation ED33600

Semester 2

Traethawd Hir AD33640

Special Educational Needs ED30420

Health And Education ED30520

Children's Rights ED30620

Communicating Science: The Scientists, The Media And The Public ED33020

Major Dissertation ED33640

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Bydd eich gradd mewn Cymraeg a Addysg yn eich paratoi i fynd ymlaen i wneud TAR er mwyn hyfforddi fel athro neu athrawes ac am ystod eang o opsiynau gwaith neu hyfforddiant. Gyda’ch gwybodaeth am addysgu gallech sefydlu gyrfa fel swyddog addysg cymunedol, athro neu athrawes y blynyddoedd cynnar, gweinyddwr addysg, athro/athrawes, darlithydd, athro/athrawes anghenion dysgu arbennig neu weithiwr ieuenctid. Mae cyflogwyr yn dweud yn gyson fod gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o gyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion yr Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. 

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd yn y Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data 

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 

• gweithio’n annibynnol 

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 

• sgiliau technoleg gwybodaeth 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol a phroffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching, Learning and Assessment

Cyflwynir y cwrs trwy raglen o ddarlithoedd a seminarau a gynlluniwyd i’ch ysbrydoli yn yr arferion gorau ar gyfer dysgu ac addysgu, ac i ysgogi eich diddordebau academaidd wrth astudio ein llenyddiaeth fwyaf mawreddog. Trwy ymuno â’r ddwy ddisgyblaeth hon, bydd y cwrs yn gymorth ichi ddyfnhau eich gwybodaeth lenyddol a meithrin sgiliau sy’n hanfodol i waith ym maes addysg. Wrth ichi astudio, cewch eich herio a’ch ysbrydoli gan y staff, sydd wedi creu diwylliant byrlymus o greadigrwydd a chwilfrydedd deallusol sy’n berffaith ar gyfer astudio’r ddau bwnc. 

Bydd gennych hefyd diwtor personol trwy gydol eich cynllun gradd a fydd yn cyfarfod â chi’n rheolaidd ac yn ymdrin â’ch ymholiadau. Cewch eich asesu trwy draethodau, arholiadau, ymarferion, cyflwyniadau llafar a thraethawd hir terfynol. Bydd angen ichi hefyd gyflawni aseiniadau ychwanegol a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol. Wrth ichi astudio, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o fantais ichi os hoffech fynd ymlaen i astudio ymhellach neu fynd i leoliad gwaith graddedig. Fe ddysgwch: i ddatblygu dull myfyriol o ddysgu er mwyn hyrwyddo hunan-wellhad; i ddefnyddio aml dechnegau beirniadol wrth fynd i’r afael â thestunau cymhleth; i ddatblygu agwedd drwyadl at feysydd hanfodol fel amddiffyn plant; ac i fynegi dadansoddiad beirniadol manwl o’ch pwnc eich hun.

Entry Requirements

A Levels BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
MMM-DMM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Students

International Baccalaureate:
24 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
65% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Back to the top