BA

History and Media

Key Facts

Code VP1H
  • Typical A-level offer

    BBB with B in any subject

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs gradd Hanes a’r Cyfryngau yn Aberystwyth byddi’n trochi dy hun mewn hanes, ac hefyd mewn dealltwriaeth o sut a pham bod y byd wedi esblygu fel ag y mae. Bydd cyfuno hynny ag astudiaethau ym maes y Cyfryngau yn golygu cyfuniad gwych. Byddi’n cael dy ddysgu mewn dwy adran uchel eu parch sef yr Adran Hanes a Hanes Cymru a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn adran sy’n llwyddo i ddod â’r gorffennol yn fyw a chaiff ei chydnabod fel un o’r prif adrannau Hanes ym Mhrydain. Mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu hefyd yn uchel ei pharch, ac yn cynnig awyrgylch deinamig a chyffrous i astudio ynddo, ac mae yma berthynas agos a chydweithio creadigol rhwng staff a myfyrwyr. Mae’r radd Hanes a’r Cyfryngau wedi ei chynllunio i fod yn hyblyg iawn, felly mae modd teilwra’r radd i dy ddiddordebau penodol dy hun. Fel rhan o dy radd ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n meithrin sgiliau gwerthfawr gan gynnwys y gallu i brosesu llawer iawn o wybodaeth a chyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac ar bapur.

Top 10 in the UK for student satisfaction in the subject area of History (NSS 2016)
Top 15 in the UK for student satisfaction in the subject area of Media and Communication (NSS 2016)

Department of Theatre, Film and Television Studies: 91% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of Film and Television Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of History and Welsh: 95% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of History and Welsh History who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Course Content
  • Employability
  • Teaching, Learning and Assessment

Overview

Trwy astudio’r cwrs arloesol Hanes a’r Cyfryngau fel Anrhydedd Sengl, byddi’n cymhathu dwy agwedd ar astudio’r gorffennol a’r presennol mewn cynllun rhyngddisgyblaethol. Bydd y cwrs yn cynnig y cyfle iti astudio’r pynciau yn annibynnol ac mewn cyd-destun rhyng-ddisgyblaethol, gan ddatblygu dy wybodaeth hanesyddol a dy ddealltwriaeth ymarferol a theoretig o’r cyfryngau torfol.

Bydd hyn yn caniatáu i ti feithrin arbenigedd ym meysydd hanes ac astudiaethau’r cyfryngau, gan ddatblygu dy ddiddordebau a meithrin sgiliau addas i’r ddwy ddisgyblaeth a gyfunir yn y cynllun. 

Byddi’n meithrin sgiliau dadansoddi, dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd, a bydd y cwrs arloesol hwn yn cynnig cyfle penodol i ti archwilio hanes ac astudiaethau’r cyfryngau mewn cyd-destun cyfochrog a rhyngddisgyblaethol.
Mae hanes y cyfryngau yn bwnc cynyddol boblogaidd ymhlith myfyrwyr hanes sy’n chwilio am gyfeiriadau ymchwil newydd, a myfyrwyr astudiaethau’r cyfryngau sy’n chwilio am gyd-destun hanesyddol pellach i’w hastudiaethau. 

Pam Astudio Hanes a’r Cyfryngau yn Aberystwyth? 

Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf mae’r adran wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydyn ni’n eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae’n darlithwyr i gyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar a gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy ddoniau a dy ddiddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd.

Mae i’r Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu hefyd broffil ryngwladol ar draws pob un o'i disgyblaethau, ac mae’n amlygu ymchwil ac astudiaethau o bwysigrwydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd theatr, ffilm, perfformio a'r cyfryngau mewn amgylchedd diwylliannol byd-eang.

Lleolir Canolfan Hanes y Cyfryngau’r Brifysgol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ac yno rydym yn hyrwyddo ymchwil i’r cyfryngau mewn cyd-destun hanesyddol penodol , yn hyrwyddo dysgu ac ymchwil ym maes hanes y cyfryngau , ac yn poblogeiddio a thynnu sylw at ddefnydd o’r cyfryngau a ffynonellau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau fel adnodd ymchwil allweddol ar gyfer ystod eang o astudiaethau hanesyddol. Mae’r ganolfan yn fforwm allweddol ar gyfer hybu a chyflwyno ymchwil cyfredol ym maes hanes a’r cyfryngau. Byddwn yn gwahodd yn gyson haneswyr y cyfryngau o’r DU a thu hwnt i gyflwyno eu gwaith ymchwil cyfredol yng nghyfres seminarau’r ddwy adran sy’n rhedeg y cwrs hwn.

Mae arbenigedd ymchwil Aberystwyth yn Hanes y Cyfryngau yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol, ac mae’r cyfnodolyn Media History wedi’i leoli yn y Brifysgol. Rydym hefyd yn elwa o adnoddau helaeth archifau a llyfrau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yn enwedig Archif Sgrîn a Sain Genedlaethol Cymru. Rydym yn ystyried hanes y cyfryngau yn ei gyd-destun ehangaf, o’r cyfnod modern cynnar (ac yn gynharach, lle bo hynny’n bosibl) hyd at heddiw, ac yn cwmpasu’r ystod ehangaf posibl o gyfryngau, o’r diwylliant print, sinema a darlledu i ffotograffiaeth, hysbysebu ac ati.

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r campws.

Our Staff

All academic staff at the Department of Theatre, Film and Television Studies are research active and/or involved in Knowledge Transfer projects and have either relevant academic qualifications at doctoral level or equivalent professional experience and expertise.

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (60 Credits) Rhaid i fyfrwyr gymryd y modiwlau craidd Astudiaethau Ffilm a Theledu canlynol:

Semester 1

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10200
Gweithdy Cynhyrchu Cyfryngau TC10420

Semester 2

Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10220
Prosiect Cynhyrchu Cyfryngau TC10720

Year 1 Options RHAID i bob myfyriwr gymryd modiwl craidd Rhan Un yr Adran (trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg)

Semester 1

Cyflwyno Hanes HA12120

Introduction To History HY12120

Year 1 Options Rhaid i fyfyrwyr Rhan Un gymryd gwerth 40 credyd o fodiwlau eraill yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1

Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 HC11120

Cymru A'r Byd: Cysylltiadau A Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520

Stuart England: War, Political Crisis And Social Change 1629-1714 HY11920

Russia Since 1900 HY12020

Nationalism, Totalitarianism And Democratization: Czechoslov HY12220

Soldiers, Saints & Serfs: England, 1042-1154 HY14320

Conquest, Union And Identity In Wales 1250-1800 WH11120

Semester 2

Y Dirwasgiad Mawr: Hanes Cymharol America A Phrydain HA10620

Argyfwng, Gwrthryfel A Ffydd Yn Ewrop C.1000-1540 HA10820

Oes Y Fictoriaid HA13820

Age Of Magna Carta-england And Its Neighbours C1180-c1280 HY12520

Three Queens And Their Subjects HY12720

Britain And The First World War HY13220

Modernity And The Making Of Asia HY15220

From Revolution To World War: Wales 1789-1914 WH11620

Year 2 Core (60 Credits) Rhaid i fyfrwyr gymryd y modiwlau craidd Astudiaethau Ffilm a Theledu canlynol:

Semester 1

Iaith A Chyfryngau TC22620
Dogfen Greadigol TC26520

Semester 2

Ffilm A Chyfryngau Cymru TC21820

Year 2 Options Gellir cymryd y modiwlau canlynol:

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr ASTUDIO modiwl CRAIDD Ail Flwyddyn Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un (trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg):

Semester 1

Llunio Hanes HA30120

Making History HY30120

Year 2 Options Gellir cymryd y modiwlau canlynol:

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn astudio un modiwl AROLWG 20 credyd yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Year 2 Options Dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewis un modiwl SGILIAU 20 credyd yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Dau:

Semester 2

Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA34720

Investigating Georgian And Victorian Landscapes HY32720

History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz' HY33420

Germans And Nazism Since 1933: Reading Public Opinion Surveys, Diaries And Memoirs HY33520

Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY33720

Journalism And The Writing Of History HY33920

Medieval Chronicles: Historical Writing In The British Isles 540-1300 HY34020

History In Cartoons: Studying Georgian Satirical Prints HY34320

Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY34420

Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY34620

Year 2 Options NEU Dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewis un modiwl OPSIYNOL 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, naill ai yn Semester Un neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Final Year Options Rhaid i fyfrwyr gymryd 60 credyd o'r modiwlau Astudiaethau Ffilm a Theledu canlynol:

Semester 1

Iaith A Chyfryngau TC32720
Ymarfer Creadigol Annibynnol (cyfryngau TC33300
Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36000

Semester 2

Ffilm A Chyfryngau Cymru TC31920
Ymarfer Creadigol Annibynnol (cyfryngau TC33340
Prosiect Ymchwil Annibynnol TC36040

Final Year Options Gellir cymryd y modiwlau canlynol:

Final Year Options Dylai myfyrwyr y Flwyddyn Olaf astudio modiwl(au) CRAIDD gwerth 40 credyd yr Adran Hanes a Hanes Cymru - y TRAETHAWD ESTYNEDIG (HA/HY 30340) dros Semester Un a Semester Dau NEU ddau fodiwl cydofynnol 20 credyd PWNC ARBENNIG (HP/HQ), un yn Semester UN a'r modiwl cyfatebol yn Semester Dau:

Semester 1

Traethawd Estynedig HA30300

Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 1) HP34520

Ritual, Kingship And Power In Norman And Angevin England: Methods, Sources & Actors (part 1) HQ33120

Gender In History: The Early Modern Experience (part 1) HQ35220

British Society And The French Revolution, 1789-1795: Initial Reactions (part 1) HQ36420

Romantic Wales, 1780-1847 (part 1) HQ36820

Britain At War 1939-45 (part 1) HQ37520

Stalin And Stalinism (part 1) HQ37920

The Third Reich (part 1): Building The Dictatorship. Regime And Society In Nazi Germany, 1933-1939 HQ38320

The Vietnam War (part 1) HQ38520

Dissertation HY30300

Semester 2

Traethawd Estynedig HA30340

Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 2) HP34620

Ritual, Kingship And Power In Norman And Angevin England: Methods, Sources & Actors (part 2) HQ33220

Gender In History: The Early Modern Experience (part 2) HQ35320

British Society And The French Revolution, 1795-1803: The Revolutionary Wars And Napoleon (part 2) HQ36520

Romantic Wales, 1780-1847 (part 2) HQ36920

Britain At War 1939-45 (part 2) HQ37620

Stalin And Stalinism (part 2) HQ38020

The Third Reich (part 2): War And The Holocaust, 1939-1945 HQ38420

The Vietnam War (part 2) HQ38620

Dissertation HY30340

Final Year Options Dylai myfyrwyr y Flwyddyn Olaf astudio 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru - naill ai un modiwl AROLWG 20 credyd yn Semester UN:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Final Year Options NEU dylai myfyrwyr Blwyddyn Olaf ddewis un modiwl OPSIYNOL 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru naill ai yn Semester UN neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Employability

Rhagolygon Gyrfa 

Bydd llawer o raddedigion yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn mynd i weithio mewn meysydd sy’n uniongyrchol berthnasol i’r pwnc, fel archifau, y diwydiant treftadaeth ac amgueddfeydd, tra bydd eraill yn cael gwaith mewn amrywiaeth o feysydd proffesiynol eraill. Mae’r meysydd hynny’n cynnwys newyddiaduraeth, y cyfryngau, hysbysebu, y gyfraith, llywodraeth leol, llyfrgellyddiaeth, rheoli cofnodion, amrywiaeth o swyddi cysylltiedig ag ymchwil, ysgrifennu’n broffesiynol, yr heddlu a’r gwasanaeth milwrol, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli adnoddau dynol. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Mae myfyrwyr yr Adran Astudiaethau Ffilm a Theledu wedi mynd ymlaen i wahanol broffesiynau yn y cyfryngau. Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr mae ymchwilwyr gyda theledu a radio’r BBC, golygyddion comisiynu S4C, cynhyrchydd gyda Talkback Production ac amryw o rai eraill sy’n cynhyrchu i radio a theledu annibynnol. Cafodd graddedigion eraill waith gyda Chanolfan Deledu’r BBC, Gwasanaethau Allanol y BBC, BBC Cymru, ITV a chwmnïau teledu annibynnol llai yn ymchwilwyr, rheolwyr llawr, dynion a merched camera, technegwyr sain a chyfarwyddwyr; mae llawer wedi ennill lle ar gynlluniau yn y diwydiant i gael eu hyfforddi i fod yn weithwyr camera a golygyddion. 

Yr un mor berthnasol yw’r ffaith bod graddedigion eraill wedi defnyddio’r cwrs a’r sgiliau a ddysgwyd i fynd i sawl proffesiwn arall, gan gynnwys dysgu, ymchwil, marchnata, y diwydiannau cyfrifiadurol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae eraill wedi sefydlu mentrau entrepeneuraidd ac wedi datblygu cwmnïau sydd wedi deillio o’r Brifysgol.

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd mewn Hanes a’r Cyfryngau yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gallu gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Fel myfyriwr ar gwrs gradd Anrhydedd Sengl Hanes a’r Cyfryngau byddi yn rhannu dy amser rhwng y ddwy adran. Bydd rhaid i ti gymryd cyflwyniad craidd yn y ddwy adran er mwyn hwyluso’r newid i astudiaethau israddedig.
Mae’r ddwy adran yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau yn yr ail a’r drydedd flwyddyn er mwyn datblygu’r egwyddorion a ddysgwyd gennyt yn y flwyddyn gyntaf. 

Sut byddi’n cael dy ddysgu?

Byddi’n datblygu sgiliau fydd yn cynnwys: datblygu pwerau dadansoddi ac adlewyrchiad beirniadol; gwerthuso ac ymuno mewn dadleuon beirniadol; datblygu dy ddadleuon dy hun a’u cyflwyno ar lafar ac yn ysgrifenedig; cymhwyso cysyniadau damcaniaethau allweddol at arteffactau cyfryngol a thrafodaethau hanesyddol; deall cyd-destun diwylliannol, sefydliadol a gwleidyddol arteffactau cyfryngol; gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dim a rheoli dy amser yn effeithiol. Drwy rai modiwlau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu byddi’n cael cyfle i ddatblygu sgiliau technegol penodol sy’n berthnasol i waith ffilmio a golygu. 

Bydd dulliau asesu’r cwrs hwn yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r amrywiaeth o bynciau a dulliau y byddi’n ymwneud â hwy. Byddi’n cael dy asesu drwy ddulliau cyfarwydd traethodau ac arholiadau ond ar gyfer rhai modiwlau efallai y bydd gofyn iti roi cyflwyniad, gynnal prosiect ymchwil, ysgrifennu sgript neu blog, cynnal cyfweliadau neu greu ffilm. Ym mlwyddyn olaf y cwrs bydd y cyfle gen ti i ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o dy ddewis di, yn un o’r ddwy Adran.

Drwy’n gwefan Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu arobryn, cei gyfle i gyhoeddi dy waith i gynulleidfa fyd-eang. Bydd y profiad hwn o gyhoeddi’n werthfawr iawn os wyt ti’n ystyried gyrfa academaidd.

Mae’r Adran wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn dy helpu i gyrraedd dy botensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y galli wedyn gymeryd rhan gylawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau a fydd yn digwydd. Gan mai nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar fe fyddi’n cael llawer o sylw gan y darlithwyr.

Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i ti gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan y darlithydd ar dy waith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu dy allu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, tra bydd seminarau’n gymorth i wella dy sgiliau cyflwyno.

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i ti am y cwrs gradd cyfan, ac fe fydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti broblemau neu ymholiadau, boed rheiny’n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Entry Requirements

A Levels BBB with B in any subject

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM

International Students

International Baccalaureate:
30-32 points overall

European Baccalaureate:
70-75% overall

Back to the top