BA

Irish / Welsh History

Key Facts

Code QV52
  • Typical A-level offer

    BBB with B in any subject and with evidence of linguistic ability

  • Course Length

    4 Years

Further details on entry requirements

Apply Now
  • Course Content

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Options Students must take the following modules in their chosen language. Non-beginners in Irish take IR11220 (not IR10620 + IR10710)

Semester 1

Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth 1 GC10620
Introduction To Modern Irish Language 1 IR10620
Modern Irish Language And Literature For Non-beginners IR11200

Semester 2

Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth 2 GC10720
Modern Irish Language And Literature For Non-beginners IR11220

Year 1 Options RHAID i bob myfyriwr gymryd modiwl craidd Rhan Un yr Adran (trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg):

Semester 1

Cyflwyno Hanes HA12120

Introduction To History HY12120

Year 1 Options Rhaid i fyfyrwyr Rhan Un gymryd 40 credyd arall yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1

Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 HC11120

Cymru A'r Byd: Cysylltiadau A Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520

Stuart England: War, Political Crisis And Social Change 1629-1714 HY11920

Russia Since 1900 HY12020

Nationalism, Totalitarianism And Democratization: Czechoslov HY12220

Soldiers, Saints & Serfs: England, 1042-1154 HY14320

Conquest, Union And Identity In Wales 1250-1800 WH11120

Semester 2

Y Dirwasgiad Mawr: Hanes Cymharol America A Phrydain HA10620

Argyfwng, Gwrthryfel A Ffydd Yn Ewrop C.1000-1540 HA10820

Oes Y Fictoriaid HA13820

Age Of Magna Carta-england And Its Neighbours C1180-c1280 HY12520

Three Queens And Their Subjects HY12720

Britain And The First World War HY13220

Modernity And The Making Of Asia HY15220

From Revolution To World War: Wales 1789-1914 WH11620

Year 1 Electives Students may choose from the following list, together with any other modules allowed by the Institute, up to a total of 60 credits.

Semester 1

Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol GC11800

The Celts: A Contested Legacy IR11800

Semester 2

Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol GC11820

The Celts: A Contested Legacy IR11820

Year 2 Core (50 Credits) Mae'n rhaid i fyfyrwyr gymryd

Semester 1

Hen Wyddeleg (iaith A Llên) I GC21910
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 1+2 GC22100

Semester 2

Gwyddeleg Canol A Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên)1+2 GC22010
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 1+2 GC22120
Hen Wyddeleg (iaith A Llên) Ii GC22510

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr astudio modiwl craidd yr ail flwyddyn yn Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un (naill ai yn Gymraeg neu'n Saesneg):

Semester 1

Llunio Hanes HA30120

Making History HY30120

Year 2 Options RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn astudio un modiwl AROLWG 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Year 2 Options Dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewws un modiwl SGILIAU 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Dau:

Semester 2

Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA34720

Investigating Georgian And Victorian Landscapes HY32720

History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz' HY33420

Germans And Nazism Since 1933: Reading Public Opinion Surveys, Diaries And Memoirs HY33520

Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY33720

Journalism And The Writing Of History HY33920

Medieval Chronicles: Historical Writing In The British Isles 540-1300 HY34020

History In Cartoons: Studying Georgian Satirical Prints HY34320

Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY34420

Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY34620

Year 2 Options NEU dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewis un modiwl OPSIYNOL 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, naill ai yn Semester Un neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Options 20 o gredydau o blith y canlynol ond dim mwy nag un traethawd estynedig mewn blwyddyn

Semester 1

Traethawd Estynedig 2 GC22400

Traethawd Estynedig 4 GC32900

Semester 2

Traethawd Estynedig 2 GC22410

Traethawd Estynedig 4 GC32910

Llên Geltaidd Gymharol GC33010

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Year 3 Core (60 Credits) You must take these modules during your year Abroad:

Semester 1

Abroad Year Dummy HYS0000

Semester 2

Abroad Year Dummy HYS0060

Year 3 Core (60 Credits) Rhaid treulio blwyddyn yn dilyn cyrsiau Brifysgol yn Iwerddon / You must follow courses from a University in Ireland

Semester 1

Abroad Year Dummy IRS0000

Semester 2

Abroad Year Dummy IRS0060

Final Year Core (30 Credits) Mae'n rhaid i fyfyrwyr gymryd

Semester 1

Hen Wyddeleg A Gwyddeleg Canol (iaith A Llên) GC32300
Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên) 3+4 GC32400

Semester 2

Hen Wyddeleg A Gwyddeleg Canol (iaith A Llên) GC32320
Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên) 3+4 GC32410

Final Year Core (20 Credits) Mae Gwyddeleg Modern III & IV yn fodiwl mae'n rhaid i bawb lwyddo ynddo cyn y gallant raddio yn y Wyddeleg.

Semester 1

Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 3+4 GC32500

Semester 2

Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 3+4 GC32520

Final Year Options RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf astudio un modiwl AROLWG 20 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Semester Un:

Semester 1

Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820

The Challenge To Christendom HY31020

Early Modernity In Europe HY31120

War & Society In History HY31620

Final Year Options Dylai myfyrwyr y Flwyddyn Olaf ddewis gwerth 20-40 credyd o fodiwlau OPSIYNOL yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, naill ai yn Semester Un neu Semester Dau:

Semester 1

Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220

Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914 HC34320

East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120

Politics And Society In Twentieth-century Britain HY37620

Science, Religion And Magic HY38620

Germany Since 1945 HY39620

The Atlantic World, 1492-1825 HY39720

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 WH34320

Semester 2

Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850 HC33420

The British Isles And The ‘english Revolution’ HY35720

From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700 HY36120

War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century HY36720

Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120

Culture, Society And The Victorians HY39320

The Soviet Union And The World, 1917-1991 HY39520

Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 WH33420

Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714 WH36220

Available both years Options 20 o gredydau o blith y canlynol ond dim mwy nag un traethawd estynedig mewn blwyddyn

Semester 1

Traethawd Estynedig 2 GC22400

Traethawd Estynedig 4 GC32900

Semester 2

Traethawd Estynedig 2 GC22410

Traethawd Estynedig 4 GC32910

Llên Geltaidd Gymharol GC33010

Available both years Electives Mae'r Adan Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Entry Requirements

A Levels BBB with B in any subject and with evidence of linguistic ability

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with evidence of linguistic ability

International Students

International Baccalaureate:
30-32 points overall with evidence of linguistic ability

European Baccalaureate:
70-75% overall with evidence of linguistic ability

Back to the top