BA Welsh / English Literature

The information on this page relates to September 2016 entry. For 2017 information, including grade requirements, please check our prospectus.

I’ch galluogi i wneud y cyfuniad o bynciau sydd fwyaf perthnasol a diddorol i chi, mae’r Brifysgol yn cynnig sawl Gradd Gyfun. Mae cynlluniau gradd Cyfun yn caniatáu ichi astudio dau bwnc yn gyfartal fel eich bod yn dod yn wybodus yn y ddau. 

Top 15 in the UK for student satisfaction in the subject area of English (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of English and Creative Writing: 96% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of English and Creative Writing who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Overview

Mae gradd sy’n cynnwys y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnawn yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn cynnwys y Gymraeg yn eich paratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu eich sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr gyda ni byddwch yn cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr sy’n arloesi yn eu maes a byddwch yn dilyn cwrs cyffrous a heriol. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

All academic staff in the Department of English and Creative Writing are active scholars and experts in their fields. They are either qualified to PhD level or have commensurate experience. Our Lecturers either hold or are working towards a Higher Education teaching qualification and the majority of academic staff also hold the status of Fellow of the Higher Education Academy.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (40 Credits) You must take the following modules:

Semester 1

Encountering Texts EN10020

Semester 2

Ancestral Voices EN10220

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Llenyddiaeth O 1900 Hyd Heddiw CY10610

Cymraeg Ysgrifenedig 1 CY10710

Semester 2

Braslun O Hanes Ein Llên CY10510

Cymraeg Ysgrifenedig 2 CY10810

Year 1 Options Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY12510

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY12610

Year 1 Options Rhaid i bob myfyrwir ail iaith astudio CY12810 a CY12910

Semester 1

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg I CY12810

Semester 2

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg Ii CY12910

Year 1 Options You may choose up to 40 credits from the following modules

Semester 1

Greek And Roman Epic And Drama CL10120

Re-writing, Re-visioning Texts EN10120

American Literature 1819-1925 EN11220

Semester 2

History Of Greek And Roman Ideas CL10320

Contemporary Writing EN10520

Year 2 Core (20 Credits) ENGLISH - You must take the following module

Semester 1

Literary Theory: Debates And Dialogues EN20120

Year 2 Options Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Year 2 Options Mae Cymraeg Llyfr a Llafar yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaithyn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY20210

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY20310

Year 2 Options You should choose at least 20 credits from the following modules

Semester 1

Literary Modernisms EN20920

The Shapes Of Tragedy EN22020

Semester 2

Nineteenth Century Literature EN20720

Place And Self EN22120

Literature Since 1945 EN22920

Year 2 Options You may choose up to 40 credits from the following modules

Semester 1

Contemporary Queer Fiction EN31620

Forms Of Children's Narrative Prose EN37820

Writing Women For The Public Stage, 1670-1780 EN38720

Semester 2

Society,sexuality And Subversion In The Middle Ages EN31220

Shakespeare, Jonson And Company EN33020

Demons, Degenerates And New Women: Fin De Siecle Fictions EN33420

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Final Year Options Mae'r modiwl yma yn orfodol yn y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr Ail Iaith.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Final Year Options Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1

Traethawd Estynedig CY35100

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35600

Semester 2

Traethawd Estynedig CY35120

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35620

Final Year Options ENGLISH - You should take 40 to 80 credits from the following modules

Semester 1

Undergraduate Dissertation EN30000

Reading Theory / Reading Text EN30120

Elizabethan Drama: Hieronimo To Hamlet EN30220

Victorian Childhoods EN30320

Twentieth Century Welsh Writing In English EN30420

The American Novel In The Nineteenth Century EN37520

Semester 2

Undergraduate Dissertation EN30040

Romantic Eroticism EN30520

Reimagining The World Wars: Contempoary Historical Fictions EN30720

Haunting Texts EN30820

Detective And Crime Fiction EN34620

A Virtuous Vice? Or: The True History Of The English Novel EN37620

American Literature In The Twentieth Century EN39420

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Rhagolygon Gyrfa

Mae cyflogwyr yn dweud yn gyson bod gradd yn y Gymraeg a Ffrangeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. 

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Cewch ddewis o amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous o ran swyddi a hyfforddiant pellach yn dilyn gradd yn y Gymraeg a Ffrangeg. Yn ystadegol, mae ieithyddion modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Bydd nifer o’n myfyrwyr yn mynd i addysgu’r iaith y maent wedi ei dysgu a bydd canran uchel o’n graddedigion yn cael swyddi gweinyddol a rheolaethol. Mae gradd o’r Adran Ieithoedd Modern yn gymhwyster sy’n agor y drws i lawer o broffesiynau ym Mhrydain, yn eu plith y gwasanaeth sifil, twristiaeth, gwaith cymdeithasol, llyfrgellyddiaeth, cyhoeddi a darlledu, a bydd ein graddau yn mynd â’n myfyrwyr ar draws y byd.

Bydd eich blwyddyn dramor yn eich gosod ar wahân i’r rhan fwyaf o raddedigion, gan ddangos eich gallu i fyw mewn lle tramor, ac ymdoddi i ddiwylliant gwahanol. Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig rhychwant o gynlluniau i’ch helpu i’ch gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy. Ceir cyfleoedd i weithio am dâl a phrofiad gwaith yn y Brifysgol a’r dref, a gall y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd eich helpu i gynllunio eich dyfodol, i lunio CV, ac i chwilio am waith yn ystod eich astudiaethau, ac ar ôl hynny. At hyn, bydd Portffolio Datblygiad Personol y Brifysgol, lle byddwch yn cofnodi eich astudiaethau academaidd, yn ogystal â chofnodi datblygiad eich sgiliau a’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol, yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi eich cynnydd yn ystod eich astudiaethau, a gall eich helpu i benderfynu pa yrfa sydd fwyaf addas i chi.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd sy’n cynnwys y Gymraeg a Ffrangeg yn eich arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon

• gweithio’n annibynnol

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i amserlen dynn

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb

• sgiliau ymchwil

Teaching, Learning and Assessment

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Caiff gwaith y myfyrwyr ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Key Information Set

Places available in Clearing

0800 121 40 80 (Freephone)

Request More Information

Key Facts

UCAS Code: QQ35

Please note that the tariff below may not apply during Clearing. Contact us on 0800 121 40 80 or fill in the form above for more information.

Tariff Required: 300

Entry Requirements: Grade B in A level English Literature or English Literature and Language Combined. Grade B in A level Welsh. GCSE: Grade C in English or Welsh.

Course Length: 3 Years

Related Courses: