BA

Welsh / Welsh History

Key Facts

Code QVN1
  • Typical A-level offer

    BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

  • Course Length

    3 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r radd BA Cymraeg a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n rhannu dy amser rhwng dwy adran uchel iawn eu bri. Yn elfen Gymraeg y radd hon, cyflwynir cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod dy gyfnod yn fyfyriwr yn yr Adran Gymraeg byddi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol. Wrth ddilyn elfen hanes Cymru y radd hon, cei gyfle i astudio amrywiaeth o gyfnodau hanesyddol gydag arbenigedd mewn hanes Cymru. Cei ddysgu sut mae gorffennol Cymru wedi siapio’r presennol. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio elfen o hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Bydd y radd hon yn dy alluogi i roi’r gorffennol mewn persbectif gan feithrin sgiliau dadansoddol dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd. 

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

Department of History and Welsh: 95% student satisfaction (NSS 2016)

92% of undergraduates from the Department of History and Welsh History who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Modules

Overview

Pam Astudio Cymraeg a Hanes Cymru yn Aberystwyth? 

O ddewis y cwrs hwn byddi’n treulio hanner dy amser yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, sef yr adran hynaf a’r fwyaf o’i bath y byd. Mae’n gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes. Mae’r staff sy’n dysgu ar y cwrs yn arbenigwyr mewn meysydd amrywiol ac o ganlyniad byddi’n cael dewis o blith amrywiaeth eang o bynciau sy’n dy ddiddori. Yr Adran hon yw’r fwyaf o adrannau Cymraeg Cymru. Oherwydd nifer ei staff gall yr Adran gynnig rhychwant eang o fodiwlau a chyrsiau. Mae’r Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei cydnabyddu fel canolfan ymchwil gyda safon fyd-eang; yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal i hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd.

Byddi’n astudio hanner arall y cwrs yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu yn 1872, a dros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydyn ni’n eu cynnig er mwyn sicrhau dy fod yn cael y radd orau posib. Mae Aberystwyth hefyd yn falch iawn o gynnal ei safle hirsefydlog fel prif ganolfan dysgu ac ymchwil hanes Cymru o’r cyfnod canoloesol hyd heddiw, o benodi’r darlithydd cyntaf yn hanes Cymru yn 1910. Mae darlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru i gyd hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil diweddar a gallwn felly roi cyfle iti ddatblygu dy dalentau a dy ddiddordebau hanesyddol drwy astudio’n agos gyda thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Ymhlith cryfderau’r Adran y mae ymrwymiad parhaus i ddosbarthiadau tiwtorial i unigolion a datblygu addysgu blaengar mewn darlithoedd a seminarau.

Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol, gall myfyrwyr Cymraeg a Hanes Cymru yn Aberystwyth fwynhau aelodaeth gyflawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, ac mae’n Llyfrgell Genedlaethol ni yn un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae’r cwbl o fewn pum munud i’r Adrannau. Bydd yr adnoddau hyn yn werthfawr dros ben wrth i ti ysgrifennu dy draethawd estynedig yn y drydedd flwyddyn. 

Mae cymdeithasau myfyrwyr y ddwy adran yn rhai bywiog, sy’n trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â mannau o ddiddordeb, a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â phrifysgolion dethol dramor, a dyma gyfle gwych i ti ehangu dy orwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o dy brofiad prifysgol dramor.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Department of History and Welsh History lecturers are all qualified to PhD level, and most also have a PGCHE.

Modules

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Making History
Early Modernity In Europe
The Challenge To Christendom
War & Society In History
Exploring Nineteenth-century Exhibitions
Germans And Nazism Since 1933: Reading Public Opinion Surveys, Diaries And Memoirs
History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz'
History In Cartoons: Studying Georgian Satirical Prints
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda
Investigating Georgian And Victorian Landscapes
Journalism And The Writing Of History
Medieval Chronicles: Historical Writing In The British Isles 540-1300
Seals In Their Context In Medieval England And Wales
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914
East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290
Germany Since 1945
Politics And Society In Twentieth-century Britain
Science, Religion And Magic
The Atlantic World, 1492-1825
Civil War And Revolution In Stuart Wales, 1603-1714
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850
Culture, Society And The Victorians
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power
From Black Death To Great Fire: The British Town 1349-1700
The British Isles And The ‘english Revolution’
The Soviet Union And The World, 1917-1991
Trosedd, Terfysg A Moesoldeb Yng Nghymru 1750-1850
War, Famine And Plague: England In The Fourteenth Century

Modules delivered partially or entirely through the medium of Welsh

Gloywi Iaith
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii
Llunio Hanes
Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America
Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr
Oes Yr Ymerodraeth: Prydain Ac Iwerddon, 1850-1914
Rhyfel Algeria 1952-1964
Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800
Llydaweg I Ddechreuwyr I
Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79
Rhyddiaith Y Dadeni
Y Gynghanedd: Cwrs Trochi
Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79
Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800
Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100
Y Cynfeirdd Diweddar
Ysgrifennu Creadigol

Entry Requirements

A Levels BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

International Students

International Baccalaureate:
30-32 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

European Baccalaureate:
70-75% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Back to the top