BA Welsh / French

Overview

I’ch galluogi i wneud y cyfuniad o bynciau sydd fwyaf perthnasol a diddorol i chi, mae’r Brifysgol yn cynnig sawl Gradd Gyfun. Mae cynlluniau gradd Cyfun yn caniatáu ichi astudio dau bwnc yn gyfartal fel eich bod yn dod yn wybodus yn y ddau. Os ydych yn astudio iaith Ewropeaidd yn rhan o radd Gyfun, bydd y radd yn gynllun pedair blynedd.

Mae gradd sy’n cynnwys y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnawn yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn cynnwys y Gymraeg yn eich paratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu eich sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr gyda ni byddwch yn  cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr sy’n arloesi yn eu maes a byddwch yn dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Mae Ffrainc yn un o brif bartneriaid economaidd Prydain a phrif fuddsoddwr Ewrop dramor. Mae cymhwysedd mewn Ffrangeg yn bwysig ar gyfer buddiannau economaidd, gwleidyddol a strategol y Deyrnas Gyfunol ac mae llawer o alw ymhlith cyflogwyr am raddedigion ieithoedd modern. Er y byddwch yn meithrin yr un sgiliau â graddedigion eraill yn y Celfyddydau, bydd gennych un fantais amlwg o’i gymharu â myfyrwyr eraill: byddwch wedi byw yn annibynnol mewn gwlad dramor, ac wedi dysgu’r ddawn gymdeithasol bwysig o gyfathrebu rhyngddiwylliannol. Bydd cyflogwyr yn cydnabod gwerth yr annibyniaeth, yr hyder cymdeithasol a’r lefel uchel o sgiliau ieithyddol sy’n cael eu meithrin yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r Adran Ieithoedd Ewropeaidd yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau gradd deniadol i’ch arfogi â lefel uchel o gymhwysedd ieithyddol a gwybodaeth gadarn o’r diwylliant sy’n gysylltiedig â’r iaith/ ieithoedd yr ydych yn ei/eu (h)astudio. Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr cewch ddewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau. Adran gymharol fach yw hon sy’n golygu bod y staff a’r myfyrwyr yn perthyn i gymuned glos a chyfeillgar. Mae nifer o’r modiwlau yn ymwneud â diddordebau ymchwil y staff. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Byddwch yn elwa o gael eich dysgu gan staff sy’n arbenigo yn eu maes ac sy’n aelodau gweithgar o gymunedau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. Mae nifer o’r modiwlau yn ymwneud â diddordebau ymchwil y staff. Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Byddwch yn elwa o gael eich dysgu gan staff sy’n arbenigo yn eu maes ac sy’n aelodau gweithgar o gymunedau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. 

Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynnalwyd yn Brifysgol Aberystwyth o safon â gydnabyddir yn rhyngwladol. Byddwch yn elwa o gael eich dysgu gan staff sy’n arbenigo yn eu maes ac sy’n aelodau gweithgar o gymunedau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. 

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

All of the lecturers in the Dept of Modern Languages are qualified to PhD level and are research active. We also employ language tutors, some of whom have a PhD, and all of whom are experienced teachers. We occasionally employ native-speakers from our partner universities abroad (lectors) who come to us highly recommended on the basis of their academic achievement at the home university, and many of whom have trained as teachers. The fourth group is part-time staff who are employed on the basis of their expertise in a particular specialist area.  

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Year 1 Core (40 Credits) Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio'r modiwlau canlynol

Semester 1

Llenyddiaeth O 1900 Hyd Heddiw CY10610

Cymraeg Ysgrifenedig 1 CY10710

Semester 2

Braslun O Hanes Ein Llên CY10510

Cymraeg Ysgrifenedig 2 CY10810

Year 1 Options FRENCH ADVANCED: you must take:

Semester 1

French Language Advanced FR19900

Semester 2

French Language Advanced FR19930

Year 1 Options FRENCH BEGINNERS: you must take:

Semester 1

French Language (beginners) FR10700

Semester 2

French Language (beginners) FR10740

Year 1 Options Rhaid i bob myfyrwir ail iaith astudio CY12810 a CY12910

Semester 1

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg I CY12810

Semester 2

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg Ii CY12910

Year 1 Options Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY12510

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY12610

Year 1 Options FRENCH ADVANCED: you must take FR12910 and must also choose an additional 20 credits of the following or other Level 1 content modules:

Semester 1

Introduction To European Film EL10500

Language, Culture, And Identity In Europe EL10800

Introduction To French Studies FR11100

Semester 2

Introduction To European Film EL10520

Language, Culture, And Identity In Europe EL10820

Introduction To French Studies FR11120

Images Of France: The French Family FR12910

Hanes A Diwylliant Ewropeaidd IE10420

Year 1 Options FRENCH BEGINNERS: you must choose 20 credits of the following or other Level 1 content modules:

Semester 1

Introduction To European Film EL10500

Language, Culture, And Identity In Europe EL10800

Introduction To French Studies FR11100

Semester 2

Introduction To European Film EL10520

Language, Culture, And Identity In Europe EL10820

Introduction To French Studies FR11120

Hanes A Diwylliant Ewropeaidd IE10420

Year 2 Core (30 Credits) You must take:

Semester 1

French Language FR20100

Semester 2

French Language FR20130

Year 2 Options Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Year 2 Options Mae Cymraeg Llyfr a Llafar yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaithyn eu hail flwyddyn.

Semester 1

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar I CY20210

Semester 2

Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar Ii CY20310

Year 2 Options You must choose 30 credits of the following FR, EL, IC or IE modules but note that you cannot take both EL20500/10 and IC31920 in combination:

Semester 1

Romance Linguistics EL20220

Extended Essay Module EL20500

Semantics And Lexicography FR25020

Ecriture De Soi En France, 18e-19e / Self-writing In France 18th-19th Centuries FR27020

Rhyfel Algeria 1952-1964 IE20420

Semester 2

Extended Essay Module EL20510

Language Of Business 1 FR20310

Litterature Fantastique En France, 17e-19e / Fantastic Literature In France FR27220

"...ismes" Cultural And Artistic Movements In 20th C. France FR29110

La France De Toujours FR29920

Both Semesters

Teaching English To Speakers Of Other Languages IC31920

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Year 3 Core (60 Credits) During your Year Abroad your registration will be as follows:

Semester 1

Year Abroad Assessment FRS0000

Semester 2

Year Abroad Assessment FRS0060

Year 3 Core (60 Credits) Modiwlau flwyddyn dramor gorfodol Cymraeg

Semester 1

Modiwl Dramor Ffug CYS0000

Semester 2

Modiwl Dramor Ffug CYS0060

Final Year Core (30 Credits) You must take:

Semester 1

French Language FR30100

Semester 2

French Language FR30130

Final Year Options Mae'r modiwl yma yn orfodol yn y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr Ail Iaith.

Semester 1

Gloywi Iaith CY20100

Semester 2

Gloywi Iaith CY20120

Final Year Options You must choose 30 credits of the following FR, EL or IC modules but note that you cannot take both EL30500/10 and IC31920 in combination:

Semester 1

Dissertation EL30100

Romance Linguistics EL30320

Extended Essay Module EL30500

The Language Of Business And Current Affairs FR30310

Semantics And Lexicography FR35020

Écritures De Soi, 18ème-19ème Siècles FR37020

The Nature Of The Beast: Animal, Human, Monster FR39020

Semester 2

Dissertation EL30120

Extended Essay Module EL30510

Litterature Fantastique En France 17e-19e / Fantastic Literature In France FR37220

"...ismes" Cultural And Artistic Movements In 20th C. France FR39110

Both Semesters

Teaching English To Speakers Of Other Languages IC31920

Final Year Options Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1

Traethawd Estynedig CY35100

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35600

Semester 2

Traethawd Estynedig CY35120

Y Gymraeg Yn Y Gweithle CY35620

Available both years Options 60 - 100 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2/3 yn yr Adran

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Mae cyflogwyr yn dweud yn gyson bod gradd yn y Gymraeg a Ffrangeg o Brifysgol Aberystwyth yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr ymhlith darpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth helaeth o swyddi yn y sector preifat a chyhoeddus yng Nghymru. Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Cewch ddewis o amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous o ran swyddi a hyfforddiant pellach yn dilyn gradd yn y Gymraeg a Ffrangeg. Yn ystadegol, mae ieithyddion modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Bydd nifer o’n myfyrwyr yn mynd i addysgu’r iaith y maent wedi ei dysgu a bydd canran uchel o’n graddedigion yn cael swyddi gweinyddol a rheolaethol. Mae gradd o’r Adran Ieithoedd Modern yn gymhwyster sy’n agor y drws i lawer o broffesiynau ym Mhrydain, yn eu plith y gwasanaeth sifil, twristiaeth, gwaith cymdeithasol, llyfrgellyddiaeth, cyhoeddi a darlledu, a bydd ein graddau yn mynd â’n myfyrwyr ar draws y byd.

Bydd eich blwyddyn dramor yn eich gosod ar wahân i’r rhan fwyaf o raddedigion, gan ddangos eich gallu i fyw mewn lle tramor, ac ymdoddi i ddiwylliant gwahanol. Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig rhychwant o gynlluniau i’ch helpu i’ch gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy. Ceir cyfleoedd i weithio am dâl a phrofiad gwaith yn y Brifysgol a’r dref, a gall y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd eich helpu i gynllunio eich dyfodol, i lunio CV, ac i chwilio am waith yn ystod eich astudiaethau, ac ar ôl hynny. At hyn, bydd Portffolio Datblygiad Personol y Brifysgol, lle byddwch yn cofnodi eich astudiaethau academaidd, yn ogystal â chofnodi datblygiad eich sgiliau a’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol, yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi eich cynnydd yn ystod eich astudiaethau, a gall eich helpu i benderfynu pa yrfa sydd fwyaf addas i chi.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd sy’n cynnwys y Gymraeg a Ffrangeg yn eich arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon

• gweithio’n annibynnol

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i amserlen dynn

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb

• sgiliau ymchwil

Teaching, Learning and Assessment

Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys cyfleoedd i gaboli eich iaith lafar ac ysgrifenedig ac arolwg o rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar.

Mae cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a thafodieithoedd y Gymraeg ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf yn y flwyddyn gyntaf, tra bydd myfyrwyr ail iaith yn cael cyfres o seminarau iaith.

Yn ystod eich ail a’ch trydedd flwyddyn, bydd dewis eang iawn o fodiwlau gennych. Bydd y myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn dewis o’r un modiwlau bellach. Mae’r modiwlau hynny’n cynnwys pethau mor amrywiol ag ‘Ysgrifennu Creadigol’, ‘Llên Gwerin Hen a Chyfoes’; ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’ a ‘Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol’. Cewch gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol ichi, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur.

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Caiff gwaith y myfyrwyr ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Mae Ffrangeg ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr uwch. Bydd dechreuwyr yn dilyn cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf, yn cynnwys gwaith annibynnol a gwaith dan gyfarwyddyd yn y Ganolfan Adnoddau Iaith. Dysgir dechreuwyr a myfyrwyr uwch gyda’i gilydd yn yr ail flwyddyn.

Yn y dosbarthiadau iaith, bydd eich gwybodaeth am ramadeg Ffrangeg yn cael ei hatgyfnerthu a byddwch yn ymarfer rhoi gramadeg ar waith mewn amrywiaeth o arddulliau llafar ac ysgrifenedig. Trwy ddefnyddio ein cyfleusterau labordy ardderchog, cewch weld rhaglenni teledu Ffrangeg yn fyw ynghyd â chyfoeth o ymarferion dysgu ieithoedd â chymorth cyfrifiadur. Byddwch yn gallu gwneud y rhain ar unrhyw adeg yn ystod y dydd wrth astudio ar eich pen eich hun i gefnogi’r dysgu a wneir yn y dosbarth. Sgìl arall y byddwch yn ei hymarfer yn rheolaidd yw cyfieithu, yn ogystal ag ysgrifennu traethodau ac adroddiadau.

Fel myfyriwr Ffrangeg yn Aberystwyth bydd gennych amrywiaeth eang o fodiwlau i ddewis o’u plith. Mae pob un o’r rhain wedi’u dewis er mwyn atgyfnerthu’ch gwybodaeth am ddiwylliant, iaith a chymdeithas Ffrainc a’r mannau hynny yn y byd lle mae Ffrangeg yn cael ei siarad. Ceir modiwlau mewn ieithyddiaeth Ffrangeg, gwleidyddiaeth gyfoes Ffrainc a Ffrangeg Busnes, yn ogystal â llenyddiaeth Ffrainc. Ar hyn o bryd, cynigiwn gyrsiau ar Ddelweddau Ffrainc drwy Gof y Plentyn, Myth Paris, Écritures de soi, ac Ieithoedd Rhanbarthol a Thafodieithau Ffrainc. Mae’r staff wedi cyhoeddi’n eang ar bob un o’r pynciau hyn.

Diolch i fframwaith Erasmus mae gennym gysylltiadau arbennig â phrifysgolion Rennes, Paris-Sorbonne, Toulouse, Besançon, Nantes, Perpignan a La Rochelle. Mae’n debyg mai eich blwyddyn dramor, sef trydedd flwyddyn eich astudiaethau, fydd  elfen fwyaf cyffrous, boddhaus a gwerthfawr eich gradd Ieithoedd Modern. Bydd treulio blwyddyn yn byw’n annibynnol mewn gwlad dramor o fantais i chi wrth greu argraff ar gyflogwyr, a chewch brofiad bythgofiadwy o wneud hynny hefyd.

Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau yn y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys cyfleoedd i gaboli eich iaith lafar ac ysgrifenedig ac arolwg o rai o uchafbwyntiau ein llên o’r chweched ganrif hyd at y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chyflwyniad beirniadol i ryddiaith a barddoniaeth ddiweddar.

Mae cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar hanes a thafodieithoedd y Gymraeg ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf yn y flwyddyn gyntaf, tra bydd myfyrwyr ail iaith yn cael cyfres o seminarau iaith.

Yn ystod eich ail a’ch trydedd flwyddyn, bydd dewis eang iawn o fodiwlau gennych. Bydd y myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith yn dewis o’r un modiwlau bellach. Mae’r modiwlau hynny’n cynnwys pethau mor amrywiol ag ‘Ysgrifennu Creadigol’, ‘Llên Gwerin Hen a Chyfoes’; ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’ a ‘Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol’. Cewch gyfle i ddewis a dethol modiwlau sydd o ddiddordeb penodol ichi, neu ddewis rhai mwy galwedigaethol eu natur.

Mae’r Adran o’r farn y dylid cynnig dewis cymharol benagored i fyfyrwyr ynglŷn â’r flwyddyn dramor, er y byddwn hefyd yn rhoi digon o gyngor i chi. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio mewn prifysgol. Neu, os yw’n well gennych, gallwch weithio fel cynorthwy-ydd Saesneg mewn ysgol. O wneud hynny, cewch gyflog rheolaidd bob mis a chyswllt â nifer fawr o bobl bob dydd, sy’n golygu llawer o gyfle i gyfathrebu yn yr iaith dramor.

Gallech hefyd ddewis gweithio, a bydd canran dda o’n myfyrwyr yn trefnu eu gwaith eu hunain am flwyddyn. Ceir hefyd gynlluniau amrywiol sy’n cael eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n cynnig lleoliad gwaith dramor, e.e. Comenius neu Leonardo. Byddwch yn derbyn manylion llawn yn ystod eich ail flwyddyn. Gallwch hefyd ddewis cyfuniad o’r posibiliadau hyn, er enghraifft astudio yn ystod un semester a gweithio yn ystod y llall; mewn ambell wlad mae’n bosibl bod yn gynorthwy-ydd am hanner blwyddyn hefyd.

Key Information Set

Places available in Clearing

0800 121 40 80 (Freephone)

Request More Information

Key Facts

UCAS Code: QR51

Please note that the tariff below may not apply during Clearing. Contact us on 0800 121 40 80 or fill in the form above for more information.

Tariff Required: 280

Entry Requirements: Grade B in relevant A level Modern Language and Welsh GCSE: Grade C in English or Welsh.

Course Length: 4 Years

Related Courses: