BA

Celtic Studies

Key Facts

Code Q501
  • Typical A-level offer

    BCC with evidence of linguistic ability

  • Course Length

    4 Years

Further details on entry requirements

Apply Now

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Astudiaethau Celtaidd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, byddi’n dewis astudio yn yr adran hynaf a’r fwyaf o’i bath y byd. Mae’n gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg a’r ieithoedd Celtaidd eraill, eu hanes, eu llenyddiaeth a’u lle yn y byd cyfoes. Yma yn yr Adran mae gennym arbenigwyr ym mhob un o’r ieithoedd Celtaidd a byddi’n cael dy ddysgu mewn grwpiau bach cyfeillgar.

1st in the UK for student satisfaction in the subject area of Celtic Studies (NSS 2016)

Department of Welsh and Celtic Studies: 100% student satisfaction (NSS 2016)

100% of undergraduates from the Department of Welsh and Celtic Studies who graduated in 2015 were in employment or further education six months after graduating (DLHE 2015)

  • Overview
  • Course Content
  • Employability
  • Teaching, Learning and Assessment

Overview

Mae Adran y Gymraeg yn Aberystwyth yn un o’r prif ganolfannau prifysgol yng ngwledydd Prydain ar gyfer astudio’r ieithoedd Celtaidd, eu llenyddiaethau a’u diwylliannau. At hyn, Aberystwyth yw’r unig brifysgol yng Nghymru lle dysgir yr holl ieithoedd Celtaidd sy’n dal i gael eu defnyddio’n ddyddiol heddiw, sef Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban, Llydaweg a’r Gymraeg.

Mae safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd y radd hon yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu.

Yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni byddi’n cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol.

Pam Astudio Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth?

Byth oddi ar sefydlu y Coleg yn Aberystwyth yn 1872, bu Adran y Gymraeg yn cyfrannu’n loyw i ddysg a bywyd diwylliannol y genedl, ym meysydd llenyddiaeth a’r cyfryngau eraill, addysg, gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth. Bu nifer o ysgolheigion a llenorion mwyaf nodedig Cymru yn dysgu ac yn astudio yma. Mae Aberystwyth yn ganolfan Geltaidd ryngwladol a chanolfan hollol Gymreig ar yr un pryd.

Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw’r Adran hynaf a’r fwyaf o’i bath yn y byd. Mae cymuned glos a chyfeillgar iawn o fewn Adran y Gymraeg ac mae’r staff yn ymfalchio yn eu perthynas â’i myfyrwyr. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf (2014), cafodd 90% o ymchwil yr adran ei graddio fel ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ogystal â hwn, cafodd hanner o’r holl ymchwil o’r adran cael ei dosbarthu yn rhagorol yn rhyngwladol a chwarter gyda’r gorau yn y byd. Byddi’n cael dy ddysgu yma gan staff sy’n arloesi yn eu meysydd.

Wrth astudio yma byddi’n dyfnhau dy ddealltwriaeth o’r iaith, ei llenyddiaeth gyfoethog, a’i diwylliant. Yn Aberystwyth, mae’n anodd dianc o’r bwrlwm Cymraeg a Chymreig sy’n bodoli yma ac mae hynny yn fantais fawr i’r myfyrwyr sy’n dewis astudio Cymraeg fel pwnc.

Mae’r cwrs Astudiaethau Celtaidd yn para pedair blynedd, sy’n caniatáu iti dreulio blwyddyn gyfan mewn Prifysgol(ion) o fri naill ai yn Iwerddon neu yn Llydaw (neu un semester yn y ddwy wlad). Dyma brofiad unigryw fydd o gymorth mawr wrth barhau gyda dy astudiaethau a phan ddaw’n amser mentro i’r gweithle.

Mae gennym fantais fawr arall yn Aberystwyth gan mai dyma gartref Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd yn llyfrgell hawlfraint. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled Prydain, a’n Llyfrgell Genedlaethol ni yw un ohonynt. Mae’n dal mwy na 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau. Mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd hefyd wrth law. Trwy ddewis dod yma i Aberystwyth byddi hefyd yn dod yn ran o fwrlwm o ddarlithoedd cyhoeddus, lansiadau, perfformiadau a sgyrsiau sy’n digwydd yn gyson trwy’r flwyddyn yr yr Adran ei hun a’r tu hwnt.

Our Staff

All academic staff in the Department of Welsh and Celtic Studies are research active scholars and experts in their chosen fields of study, including the study of languages and literatures as well as creative writing.

Course Content

Welsh medium modules available

Please note: The modules listed below are those currently intended for delivery during the next academic year and may be subject to change. They are included here to give an indication of how the course is structured.

Year 1 Core (40 Credits) Mae'n rhaid cymryd:

Semester 1

Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth 1 GC10620

Semester 2

Cyflwyniad I Wyddeleg Modern A'i Llenyddiaeth 2 GC10720

Year 1 Options Iaith Gyntaf: Mae'n rhaid cymryd:

Semester 1

Themâu A Ffigurau Llên C.550-1900 CY10110

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10300

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10400

Semester 2

Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY10210

Cymraeg Ddoe A Heddiw 1 (iaith Gyntaf) CY10310

Seminarau Iaith A Llên (iaith Gyntaf) CY10410

Year 1 Options Ail Iaith: mae'n rhaid cymryd:

Semester 1

Llenyddiaeth O 1900 Hyd Heddiw CY10610

Cymraeg Ysgrifenedig 1 CY10710

Semester 2

Braslun O Hanes Ein Llên CY10510

Cymraeg Ysgrifenedig 2 CY10810

Year 1 Options Ail Iaith: mae'n rhaid cymryd CY12810 a CY12910

Semester 1

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg I CY12810

Semester 2

Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg Ii CY12910

Year 1 Electives Dewiswch o blith y modiwlau yma hyd at 120 credyd:

Semester 1

Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol GC11800

The Celts: A Contested Legacy IR11800

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL10120

Semester 2

Y Celtiaid: Etifeddiaeth Ddadleuol GC11820

The Celts: A Contested Legacy IR11820

Llydaweg I Ddechreuwyr Ii LL10220

Year 2 Core (50 Credits) Rhaid cymryd y modilwau hyn

Semester 1

Hen Wyddeleg (iaith A Llên) I GC21910
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 1+2 GC22100

Semester 2

Gwyddeleg Canol A Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên)1+2 GC22010
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 1+2 GC22120
Hen Wyddeleg (iaith A Llên) Ii GC22510

Available both years Core (10 Credits) Rhaid cymryd y modiwlau hyn

Semester 2

Llên Geltaidd Gymharol GC33010

Available both years Options Rhaid cymryd y modiwlau hyn

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Available both years Options Unrhyw fodiwl lefel 2 neu 3 mewn Cymraeg, Gwyddeleg neu Llydaweg. Unrhyw fodiwl lefel 1 hyd at 20 credyd.

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Traethawd Estynedig 2 GC22400

Traethawd Estynedig 4 GC32900

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Traethawd Estynedig 2 GC22410

Traethawd Estynedig 4 GC32910

Llydaweg I Ddechreuwyr Ii LL20220

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Year 3 Options Fel arfer rhaid treulio blwyddyn ERASMUS+ mewn Prifysgol dramor

Final Year Core (50 Credits) Rhaid cymryd y modiwlau hyn

Semester 1

Hen Wyddeleg A Gwyddeleg Canol (iaith A Llên) GC32300
Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên) 3+4 GC32400
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 3+4 GC32500

Semester 2

Hen Wyddeleg A Gwyddeleg Canol (iaith A Llên) GC32320
Gwyddeleg Modern Cynnar (iaith A Llên) 3+4 GC32410
Gwyddeleg Modern (iaith A Llên) 3+4 GC32520

Final Year Options Ar gael yn y flwyddyn olaf yn unig

Semester 1

Traethawd Estynedig CY35100

Semester 2

Traethawd Estynedig CY35120

Available both years Core (10 Credits) Rhaid cymryd y modiwlau hyn

Semester 2

Llên Geltaidd Gymharol GC33010

Available both years Options Rhaid cymryd y modiwlau hyn

Semester 2

Y Cynfeirdd Diweddar CY33120

Available both years Options Unrhyw fodiwl lefel 2 neu 3 mewn Cymraeg, Gwyddeleg neu Llydaweg. Unrhyw fodiwl lefel 1 hyd at 20 credyd.

Semester 1

Rhyddiaith Y Dadeni CY33620

Llenyddiaeth Glasurol A Phoblogaidd, 1740-1800 CY33920

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi CY34520

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320

Traethawd Estynedig 2 GC22400

Traethawd Estynedig 4 GC32900

Llydaweg I Ddechreuwyr I LL20120

Semester 2

Y Chwedl Arthuraidd Cyn 1100 CY33420

Ysgrifennu Creadigol CY34120

Traddodiad Benywaidd? Merched A Barddoniaeth 1400-1800 CY34220

Barddoniaeth Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35420

Traethawd Estynedig 2 GC22410

Traethawd Estynedig 4 GC32910

Llydaweg I Ddechreuwyr Ii LL20220

Both Semesters

Ysgrifennu Creadigol CY34100

Employability

Rhagolygon Gyrfa

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach, amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai, y diwydiant ‘etifeddiaeth’, a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Astudiaethau Celtaidd yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

• ymchwilio a dadansoddi data
• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
• gweithio’n annibynnol
• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
• sgiliau technoleg gwybodaeth

Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Derynas Unedig neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

GO Wales

Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, sy’n gweithio gyda busnesau lleol er mwyn creu lleoliadau gwaith cyflogedig dros gyfnod o ychydig wythnosau ar gyfer myfyrwyr. Mae’n rhoi’r cyfle iti ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn cyfoethogi dy CV ac yn dy wneud yn fwy atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Teaching, Learning and Assessment

Beth fyddi di’n ei ddysgu?

Bydd y cyrsiau i gyd (ar wahân i’r Gymraeg wrth gwrs) yn dechrau o’r dechrau, a gelli’n amlwg ddysgu popeth drwy gyfrwng y Gymraeg – nid yw hyn yn bosibl yn unman arall heblaw Aberystwyth. Bydd y cwrs Astudiaethau Celtaidd yn rhoi cefndir a dyfnder i’th ddealltwriaeth o’r diwylliant Cymraeg ac wrth gwrs mae diwylliannau Iwerddon, yr Alban, a Llydaw yn hynod o ddiddorol ynddynt eu hunain.

Nid oes raid i ti astudio’r pedair iaith Geltaidd; craidd y cwrs yw ieithoedd a llên Cymru ac Iwerddon, tra bo Llydaweg a Gaeleg yr Alban yn ddewisiadau poblogaidd. Bydd rhai myfyrwyr yn dewis canolbwyntio ar yr Oesoedd Canol ac eraill wedyn yn dewis ymddiddori mewn cyfnodau diweddarach, felly mae modd bod yn hyblyg o fewn y cynllun gradd. Cei ddewis o blith nifer fawr o gyrsiau dewisol yn cynnwys Llên Arthuraidd, Merched a Llenyddiaeth, Ysgrifennu Creadigol, Cymraeg yn y Gweithle a llawer o rai eraill.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n treulio traean o dy amser ar iaith a llên Iwerddon ac yn dilyn modiwlau rhagarweiniol fel ‘Diwylliant Celtaidd’; dros draean arall ar iaith a llên Cymru (iaith gyntaf neu ail iaith) a’r traean arall ar unrhyw bwnc arall a gynigir yn y Brifysgol.

Yn yr ail flwyddyn byddi’n cadarnhau dy afael ar ieithoedd a llenyddiaethau’r Gwyddyl a’r Cymry o’r dechrau tan heddiw, ac yn dilyn modiwlau sy’n cymharu’r ieithoedd Celtaidd a’u llenyddiaethau. Byddi hefyd yn cael cyfle i dreulio blwyddyn yn dysgu mewn Prifysgol yn Llydaw neu yng Ngweriniaeth Iwerddon – profiad tu hwnt o werthfawr am resymau academaidd, diwylliannol a chymdeithasol.

Sut y byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

 Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd, a bydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Entry Requirements

A Levels BCC with evidence of linguistic ability

GCSE requirements (grade C min):
English or Welsh

BTEC National Diploma:
MMM-DMM with evidence of linguistic ability

International Students

International Baccalaureate:
26 points overall with evidence of linguistic ability

European Baccalaureate:
65% overall with evidence of linguistic ability

Back to the top